VỆ SINH BÊN TRONG - CLEAN IN PLACE (CIP) CHO NHÀ MÁY THỰC PHẨM, THỦY SẢN, NƯỚC GIẢI KHÁT, ...

CTY TNHH TM - DV

PITAYA VIỆT NAM

Vietnamese English

0888 111 839

Tin tức

VỆ SINH BÊN TRONG - CLEAN IN PLACE (CIP) CHO NHÀ MÁY THỰC PHẨM, THỦY SẢN, NƯỚC GIẢI KHÁT, ...

 Vệ sinh các thiết bị hiện có trong nhà máy công nghiệp có thể được thực hiện bằng các phương pháp thủ công và tự động. Sự phát triển của các nhà máy gây ra tình trạng không thể tiếp cận khu vực cần xử lý cao, điều này khiến các hoạt động thủ công trở nên bất khả thi. CIP cho phép làm sạch mà không cần tháo dỡ, do đó rút ngắn thời gian cần thiết. Việc tự động hóa các hệ thống này cũng cho phép tạo ra các kết quả an toàn và có thể tái tạo cũng như tối ưu hóa kinh tế của quá trình.

CTY TNHH TM - DV PITAYA VIỆT NAM

MST: 0 3 1 4 0 5 4 1 4 0 Cấp10/10/2016 Tại SKH & ĐT T.BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Thửa đất số 97, Tờ bản đồ số 14, Đường ĐT749D, Ấp Xóm Bưng, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0888 111 839 Email: sales@pitayavn.com 
Web: www.pitayavn.com  

 

693847 Online : 10

Skype Facebook Twitter Google +

Hotline